Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych w Krakowie

Ze względu na systematycznie wzrastającą ilość odpadów wielkogabarytowych gromadzonych przez mieszkańców Krakowa, z dniem 7 października 2019 roku (poniedziałek) odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie na podstawie indywidualnych  zgłoszeń (mailowo lub telefonicznie) w terminach uzgodnionych i potwierdzonych z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie.

Zgłoszenia należy dokonywać na adres e-mail: uslugi@mpo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 64 62 393, 12 64 62 395.

Równocześnie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe można  przywieźć i oddać w dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krakowie (tzw. PSZOK-ach): „LAMUSOWNI” przy ulicy Nowohuckiej 1D oraz PGOW przy ulicy Krzemienieckiej 40.

Link do PSZOK-ów – www.mpo.krakow.pl/firma/selektywna-zbiorka-odpadow