Nowe stawki za odpady od marca 2020 roku w Warszawie

Nowe stawki

Od 1 marca 2020 r. w Warszawie obowiązują nowe stawki naliczania opłat za gospodarowanie odpadami. Samorządy w całej Polsce zostały zmuszone do wprowadzenia zmian w tym zakresie i dostosowania się do nowych rządowych przepisów.

UCHWAŁA NR XXIV/671/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości:

 • wielorodzinnej – 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe
 • jednorodzinnej, mieszkaniowej – 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe
 • rekreacyjno-wypoczynkowej będzie objęta stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,30 zł
 • mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) – 1,35 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie
 • z usługami hotelarskimi – 11,85 zł/m3 zużytej wody miesięcznie
 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustalono stawki zależne od pojemności pojemników. Stawki dostępne tutaj

OD 1 MARCA 2020 r. OBOWIAZUJE NOWY SYSTEM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Nowe stawki opłat dla nieruchomosci:

 • wielorodzinnej
  65 zł/miesiac/gospodarstwo domowe
 • jednorodzinnej
  94 zł/miesiac/gospodarstwo domowe
 • rekreacyjno-wypoczynkowej
  169,30 zł/rok
 • dla lokali uzytkowych w zabudowie mieszanej
  (np. salon fryzjerski w kamienicy)
  1,35 zł/m2 powierzchni uzytkowej lokalu/miesiac
 • z usługami hotelarskimi
  11,85 zł/m3 zuzytej wody/miesiac

Dla nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne, ustalono stawki zalezne od pojemnosci pojemników:

120 litrów – 5,90 zł,
240 litrów – 11,81 zł,
660 litrów – 32,50 zł,
770 litrów – 37,91 zł,
1100 litrów – 54,17 zł,
2500 litrów – 123,11 zł,
3500 litrów – 172,35 zł,
4000 litrów – 196,98 zł,
5000 litrów – 246,22 zł,
7000 litrów – 344,71 zł,
10000 litrów – 492,45 zł,
12000 litrów – 590,94 zł,
14000 litrów – 689,43 zł,
16000 litrów – 787,92 zł,
20000 litrów – 984,90 zł,
36000 litrów – 1 772,83 zł.

Deklaracje:

W zwiazku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składaja wszyscy własciciele nieruchomosci badz ichzarzadcy.
PAMIETAJ! Własciciele mieszkan w budynkach wielolokalowych nie składaja deklaracji.

Wazne terminy
Opłaty nalezy dokonywac do 28 dnia kazdego miesiaca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego),
gotówka (w kasach urzedów dzielnic) oraz w wybranych placówkach pocztowych.

PAMIETAJ! Pierwsza opłata, zgodna z nowo obowiazujacymi stawkami, powinna zostac uiszczona do 28 marca 2020 r.
Deklaracje nalezy złozyc do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkanców urzedów dzielnic, przesłac listem poleconym do urzedu dzielnicy lub złozyc w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP).
Jezeli dla danej nieruchomosci deklaracja składana jest po raz pierwszy, to nalezy złozyc ja w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkanca na danej nieruchomosci lub powstania na niej odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych, bedacych podstawa ustalenia wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zmiany okreslonej w deklaracji ilosci odpadów powstajacych na danej nieruchomosci, nowa deklaracje nalezy złozyc najpózniej do 10 dnia miesiaca, nastepujacego po miesiacu, w którym wystapiła zmiana. Wiecej informacji na stronie czysta.um.warszawa.pl