Stawki za odbiór odpadów w Krakowie

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi comiesięcznie, w terminie do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Stawkę i sposób wyliczania opłaty określa rada gminy w drodze uchwały. Opłata za odpady selektywnie zebrane będzie niższa.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala sposoby naliczania opłat według:

1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości,

3. powierzchni lokalu mieszkalnego,

4. jednej ustalonej stawki od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczona od gospodarstwa domowego.

W przypadku nieruchomości, w których nie zamieszkują lokatorzy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami będzie naliczana od ilości pojemników na odpady.

W przypadku nieruchomości, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a części stanowi nieruchomość niezamieszkałą, a powstają na niej odpady komunalne, opłata może być naliczana w zależności od ilości pojemników na odpady.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na właściwy rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków lub w kasach Urzędu Miasta Krakowa.

OBECNIE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 26,00 złotych,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 36,00 złotych,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 46,00 złotych,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 56,00 złotych,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 63,00 złotych,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 66,00 złotych,

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69,00 złotych.

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie: 

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 39,00 złotych,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 54,00 złotych,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 69,00 złotych,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 84,00 złotych,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 94,00 złotych,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 99,00 złotych,

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 103,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29,00 złotych,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych,

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 62,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie:

1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 22,00 złotych,

2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 41,00 złotych,

3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 60,00 złotych,

4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 73,00 złotych,

5) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 82,00 złotych,

6) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 86,00 złotych,

7) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 89,00 złotych.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3-14,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3-27,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 0,77 m3-45,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 1,1 m3-65,00 zł;

5) za pojemnik typu kontener o pojemności 2,5 m3-164,00 zł;

6) za pojemnik typu kontener o pojemności 5 m3-328,00 zł;

7) za pojemnik typu kontener o pojemności 7 m3-460,00 zł;

8) za pojemnik typu kontener o pojemności 10 m3-656,00 zł;

9) za pojemnik typu kontener o pojemności 12 m3-787,00 zł;

10) za pojemnik typu kontener o pojemności 15 m3-984,00 zł;

11) za pojemnik typu kontener o pojemności 16 m3-1 050,00 zł;

12) za pojemnik typu kontener o pojemności 18 m3-1 181,00 zł;

13) za pojemnik typu kontener o pojemności 20 m3-1 312,00 zł;

14) za pojemnik typu kontener o pojemności 30 m3-1 968,00 zł;

15) za pojemnik typu kontener o pojemności 38 m3-2 493,00 zł;

16) za pojemnik typu kontener o pojemności 40 m3-2 624,00 zł;

17) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 2,5 m3-872,50 zł;

18) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 5 m3-1 745,00 zł;

19) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 7 m3-2 443,00 zł;

20) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 10 m3-3 490,00 zł;

21) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 12 m3-4 188,00 zł;

22) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 15 m3-5 235,00 zł;

23) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 16 m3-5 584,00 zł;

24) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 18 m3-6 282,00 zł;

25) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 20 m3-6 980,00 zł;

26) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 30 m3-10 470,00 zł;

27) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 38 m3-13 262,00 zł;

28) za pojemnik typu prasokontener o pojemności 40 m3-13 960,00 zł;

29) za szczelny pojemnik typu “beczka” na bioodpady kuchenne z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. – 14,00 zł;

30) za pojemnik na papier typu igloo o pojemności 1,2 m3-58,00 zł;

31) za pojemnik na szkło typu igloo o pojemności 1,2 m3-58,00 zł;

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3-21,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3-31,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3-41,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3-58,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3-68,00 zł;

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3-71,00 zł;

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3-97,00 zł;

8) za pojemnik typu kontener o pojemności 2,5 m3-246,00 zł;

9) za pojemnik typu kontener o pojemności 5 m3-492,00 zł;

10) za pojemnik typu kontener o pojemności 7 m3-689,00 zł;

11) za pojemnik typu kontener o pojemności 10 m3-984,00 zł;

12) za pojemnik typu kontener o pojemności 12 m3-1 181,00 zł;

13) za pojemnik typu kontener o pojemności 15 m3-1 476,00 zł;

14) za pojemnik typu kontener o pojemności 16 m3-1 575,00 zł;

15) za pojemnik typu kontener o pojemności 18 m3-1 772,00 zł;

16) za pojemnik typu kontener o pojemności 20 m3-1 968,00 zł;

17) za pojemnik typu kontener o pojemności 30 m3-2 952,00 zł;

18) za pojemnik typu kontener o pojemności 38 m3-3 740,00 zł;

19) za pojemnik typu kontener o pojemności 40 m3-3 936,00 zł;

20) za szczelny pojemnik typu “beczka” na bioodpady kuchenne z gastronomii, zakładów (placówek) zbiorowego żywienia itp. – 21,00 zł.

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 49,70 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
2) 74,55 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Stawki obowiązujące do 31 marca 2019

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 26,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 36,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 46,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 56,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 63,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 66,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69 złotych.

Dla zabudowy jednorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie: 
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 39,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 54,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 69,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 84,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 94,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 99,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 103 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane selektywnie:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 15,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 29.00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 41,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 50,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 56,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 59,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 62,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odpady zbierane nieselektywnie:
a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 22,00 złotych,
b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 41,00 złotych,
c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 60,00 złotych,
d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 73,00 złotych,
e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 82,00 złotych,
f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 86,00 złotych,
g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 89,00 złotych.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych:
1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 14,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 21,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 27,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 39,00 zł;
5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 45,00 zł;
6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 47,00 zł;
7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 65,00 zł;
8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 164,00 zł;
9) za pojemnik o pojemności 5 m3 – 328,00 zł;
10) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 460,00 zł;
11) za pojemnik o pojemności 10 m3 – 656,00 zł;
12) za pojemnik o pojemności 12 m3 – 787,00 zł;
13) za pojemnik o pojemności 15 m3 – 984,00 zł;
14) za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 050,00 zł;
15) za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1 181,00 zł;
16) za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1 312,00 zł;
17) za pojemnik o pojemności 30 m3 – 1 968,00 zł;
18) za pojemnik o pojemności 38 m3 – 2 493,00 zł;
19) za pojemnik o pojemności 40 m3 – 2 624,00 zł;
20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 349,00 zł,
21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 122,00 zł,
22) za pojemnik na szkło za 1 m3 – 58,00 zł.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:
1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 21,00 zł;
2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 31,00 zł;
3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 41,00 zł;
4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 58,00 zł;
5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 68,00 zł;
6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 71,00 zł;
7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 97,00 zł;
8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 246,00 zł;
9) za pojemnik o pojemności 5 m3 – 492,00 zł;
10) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 689,00 zł;
11) za pojemnik o pojemności 10 m3 – 984,00 zł;
12) za pojemnik o pojemności 12 m3 – 1181,00 zł;
13) za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1476,00 zł;
14) za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1575,00 zł;
15) za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1772,00 zł;
16) za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1968,00 zł;
17) za pojemnik o pojemności 30 m3 – 2952,00 zł;
18) za pojemnik o pojemności 38 m3 – 3740,00 zł;
19) za pojemnik o pojemności 40 m3 – 3936,00 zł;
20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 524,00 zł,
21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 183,00 zł,
22) za pojemnik na szkło za 1 m3 – 86,00 zł.

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości:

1) 49,70 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
2) 74,55 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Stawki obowiązujące do 31.12.2013

W dniu 13.03.2013 Rada Miasta Krakowa ustaliła następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

Dla zabudowy jednorodzinnej za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 32,50 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 44,50 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 54,50 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 62,50 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 69,50 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 76,50 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 80,50 złotych.

Dla zabudowy jednorodzinnej za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 48,50 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 65,00 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 80,50 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 92,50 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 103,50 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 113,00 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 119,00 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 19,50 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 37,00 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 53,50 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 64,50 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 72,50 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 76,50 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 78,50 złotych.

Dla zabudowy wielorodzinnej za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

a) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 29,00 złotych,

b) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 55,00 złotych,

c) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 80,00 złotych,

d) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 96,00 złotych,

e) dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 108,00 złotych,

f) dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 113,00 złotych,

g) dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 116,50 złotych.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów selektywnie zebranych:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 16,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 24,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 31,50 zł,

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 45,39 zł,

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 52,96 zł,

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 55,02 zł,

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 75,65 zł,

8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 192,94 zł,

9) za pojemnik o pojemności 5 m3 – 385,88 zł,

10) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 540,23 zł,

11) za pojemnik o pojemności 10 m3 – 771,75 zł,

12) za pojemnik o pojemności 12 m3 – 926,10 zł,

13) za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1 157,63 zł,

14) za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 234,80 zł,

15) za pojemnik o pojemności 18 m3 – 1 389,15 zł,

16) za pojemnik o pojemności 20 m3 – 1 543,50 zł,

17) za pojemnik o pojemności 30 m3 – 2 315,25 zł,

18) za pojemnik o pojemności 38 m3 – 2 932,65 zł,

19) za pojemnik o pojemności 40 m3 – 3 087,00 zł,

20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 410,24 zł,

21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 152,00 zł

22) za pojemnik na szkło za 1m3 pojemności – 71,59 zł.

Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych oraz nieruchomości w części zamieszkanych lub nie, a na których wytwarzane są odpady, za odbiór odpadów nieselektywnie zebranych:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 23,84 zł,

2) za pojemnik o pojemności 0,18 m3 – 35,76 zł,

3) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 46,93 zł,

4) za pojemnik o pojemności 0,66 m3 – 67,63 zł,

5) za pojemnik o pojemności 0,77 m3 – 78,91 zł,

6) za pojemnik o pojemności 0,8 m3 – 81,97 zł,

7) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 112,71 zł,

8) za pojemnik o pojemności 2,5 m3 – 287,48 zł,

9) za pojemnik o pojemności 5 m3 – 574,96 zł,

10) za pojemnik o pojemności 7 m3 – 804,94 zł,

11) za pojemnik o pojemności 10 m3 – 1 149,90 zł,

12) za pojemnik o pojemności 12 m3 – 1 379,88 zł,

13) za pojemnik o pojemności 15 m3 – 1 724,86 zł,

14) za pojemnik o pojemności 16 m3 – 1 839,85 zł,

15) za pojemnik o pojemności 18 m3 – 2 069,83 zł,

16) za pojemnik o pojemności 20 m3 – 2 299,81 zł,

17) za pojemnik o pojemności 30 m3 – 3 449,72 zł,

18) za pojemnik o pojemności 38 m3 – 4 369,64 zł,

19) za pojemnik o pojemności 40 m3 – 4 599,63 zł,

20) z prasokontenera (odpady sprasowane) za 1 m3 – 611,25 zł,

21) z prasokontenera (odpady sprasowane z targowisk – kod 200302) za 1 m3 – 226,48 zł

22) za pojemnik na szkło za 1m3 pojemności – 106,66 zł.

źródło: http://www.mpo.krakow.pl/nowe-zasady/stawki