Wywóz odpadów komunalnych w Krakowie – zabudowa jednorodzinna – nieselektywna zbiórka

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 39,00 złotych,
  2. dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 54,00 złotych,
  3. dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 69,00 złotych,
  4. dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 84,00 złotych,
  5. dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 94,00 złotych,
  6. dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 99,00 złotych,
  7. dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 103 złotych.