Wywóz odpadów komunalnych w Krakowie – zabudowa jednorodzinna – selektywna zbiórka

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:

  1. dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 26,00 złotych,
  2. dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 36,00 złotych,
  3. dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 46,00 złotych,
  4. dla gospodarstwa domowego czteroosobowego – 56,00 złotych,
  5. dla gospodarstwa domowego pięcioosobowego – 63,00 złotych,
  6. dla gospodarstwa domowego sześcioosobowego – 66,00 złotych,
  7. dla gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego – 69 złotych.